Technieken

De keuze van de meest geschikte bodemsaneringstechniek op een bepaalde site is afhankelijk van talrijke factoren zoals onder andere het type en de kenmerken van de verontreinigende stof, de bodemkenmerken op de site en de van nature voorkomende (afbraak-) reacties. Daarnaast spelen ook de omgevingsfactoren zoals de aanwezigheid van gebouwen, bepaalde bedrijfsactiviteiten of de toegankelijkheid van de probleemzone, parten bij deze selectie. SODECON streeft ernaar om onder alle omstandigheden de beste bodemsaneringstechniek te adviseren en te realiseren. Voor de meeste gangbare technieken is daarvoor het materieel en de praktische kennis bij SODECON in eigen huis aanwezig. Voor de meer toegespitste (en vaak gepatenteerde) technieken wordt dan beroep gedaan op de licentiehoudende onderaannemers.

Ontgraving

Ontgraving

Persluchtinjectie-bodemluchtextractie

Persluchtinjectie-bodemluchtextractie

Pump & treat

Pump & treat

In situ chemische oxidatie (ISCO)

In situ chemische oxidatie (ISCO)

In situ chemische reductie (ISCR)

In situ chemische reductie (ISCR)

Biologische afbraak

Biologische afbraak

Soil heating

Soil heating

Innovatieve technieken

Innovatieve technieken

Risicobeheersmaatregelen

Risicobeheersmaatregelen

Drijflaagrecuperatie door skimming (DYNASKIM®)

Drijflaagrecuperatie door skimming (DYNASKIM®)