Technieken

De keuze van de meest geschikte bodemsaneringstechniek voor een bepaalde site is afhankelijk van talrijke factoren zoals het type en de kenmerken van de verontreiniging, de geologie, de hydrogeologie, de geochemie en de natuurlijk afbraakreacties. Daarnaast spelen ook de omgevingsfactoren zoals de aanwezigheid van gebouwen, bepaalde bedrijfsactiviteiten of de toegankelijkheid van de probleemzone, een rol bij deze selectie. Met haar jarenlange ervaring kan Sodecon de meeste geschikte saneringstechniek of combinatie van technieken selecteren, uitwerken en uitvoeren.

Ontgraving

Ontgraving

Persluchtinjectie-bodemluchtextractie

Persluchtinjectie-bodemluchtextractie

Grondwateronttrekking

Grondwateronttrekking

In situ chemische oxidatie (ISCO)

In situ chemische oxidatie (ISCO)

In situ chemische reductie (ISCR)

In situ chemische reductie (ISCR)

Stimulatie van de biologische afbraak

Stimulatie van de biologische afbraak

In situ metaalprecipitatie

In situ metaalprecipitatie

Injectietechnologieën

Injectietechnologieën

Verwijdering van drijflaag en zaklaag

Verwijdering van drijflaag en zaklaag

Thermische technieken

Thermische technieken

Risicobeheersmaatregelen

Risicobeheersmaatregelen

Innovatieve technieken

Innovatieve technieken