Nieuwsbrief 2023/10
2nd opinion

Om te komen tot het beste saneringsconcept is het veelal aangewezen om een tweede, onafhankelijke visie op het dossier in te schakelen. SODECON stelt daarom haar unieke expertise onder de vorm van second opinions ter beschikking van studie- en adviesbureaus en probleembezitters.

Feasibility studies

Voorafgaand aan de effectieve bodemsaneringswerken wordt door de bevoegde overheden vaak een zogenaamde feasibility study of haalbaarheidsstudie verwacht. Dankzij haar strategische aanpak kan SODECON dergelijke haalbaarheidsstudies doelgericht ontwerpen en uitvoeren. Deze haalbaarheidsstudies kunnen gaan van beperkte laboratoriumtesten tot volwaardige pilootproeven op de eigenlijke site.

Bodemsanering

Als aannemer bodemsaneringswerken heeft SODECON meer dan 15 jaar praktijkervaring in huis met betrekking tot het saneren en opwaarderen van verontreinigde terreinen. Zij streeft er hierbij altijd naar om de sanering binnen een zo kort mogelijk termijn en tegen een zo laag mogelijk kostprijs af te ronden.

Onze Missie

Uitwerken van duurzame oplossingen voor complexe bodemproblemen
Uitwerken van een unieke aanpak per project
Sterke focus op kwaliteitsvolle projecten en een goede relatie met klant en studiebureau
Welzijn, veiligheid en gezondheid van onze medewerkers zijn prioritair 

Technology development

Vanuit haar wetenschappelijke onderbouw is SODECON steeds op zoek naar aantoonbare verbeteringen aan bestaande bodemsaneringstechnieken om de efficiëntie en duurzaamheid ervan verder te optimaliseren. Daarnaast verricht Sodecon onderzoek naar de mogelijkheden van innovatieve bodemsaneringstechnieken voor de aanpak van bodemverontreinigingen waarvoor conventionele technieken ontoereikend blijken.