Waarmee kunnen wij Ú van dienst zijn?

SODECON staat U met raad én daad bij om uw bodemprobleem zo snel en zo goedkoop mogelijk af te ronden.

Hans
Erkende bodemstudiebureaus

Erkende bodemstudiebureaus

Op basis van haar jarenlange ervaring in consultancy denkt SODECON constructief mee met de erkende bodemstudiebureaus bij de opmaak van de voorafgaande bodemonderzoeken en het bodemsaneringsproject.

Daarbij biedt SODECON ondersteuning bij het uitstippelen van een strategische aanpak, bij de selectie en technische uitwerking van de meest geschikte saneringstechniek en bij het opsporen en reduceren van eventuele leemtes en onzekerheden in het dossier.

Real estate en brownfield developers

Real estate en brownfield developers

Door het uitwerken van realistische kostenramingen voor de bodemsaneringswerken, de eventuele afbraakwerken en de mogelijke meerkosten verbonden met het grondverzet kan SODECON de projectontwikkelaar vooraf correct informeren. Ook tijdens de eigenlijke herontwikkeling kan de projectontwikkelaar op SODECON rekenen voor de uitvoering van de bodemsaneringswerken, de optimalisatie van het grondverzet en de gebruikte middelen.

Industrieel & Particulier

Industrieel & Particulier

Ook industriële en particuliere probleembezitters kunnen bij SODECON terecht voor een strategische en kostenefficiënte aanpak van hun bodemprobleem.

Daarnaast stelt SODECON haar expertise ter beschikking onder de vorm van een onafhankelijke tweede opinie op een uitgewerkt bodemsaneringsconcept of op de resultaten van reeds in uitvoering zijnde bodemsaneringswerken.